Thursday, November 22, 2007

Yuriko ShiratoriYuriko Shiratori Japanese gravure idol, Actress

Yuriko Shiratori was moved in JapaneseHotBabes

Click The link to view her page